Om att köpa valp

Photo: Ramute Masaiokaite Photo: Ramute Masaiokaite

Beslutet att skaffa hund måste vara väl genomtänkt, och noga planerat.
Du behöver vara medveten om en hunds primära behov, och vara
redo att tillhandahålla dessa i uppemot 14-15 år framåt (när det gäller Corgi). Jag tänker bl.a. på;

- Mycket mänskligt sällskap.
- Daglig omvårdnad.
- Fysisk såväl som psykisk motion.

 

Frågeställningar som behöver tänkas igenom, och kunna besvaras, är t.ex. följande;

 • Finns det en risk för allergier i familjen?
 • Hur ser boendet ut, lägenhet/villa/ rastningsmöjligheter?
 • Hur ser arbetsförhållandena ut, arbetar du heltid?
 • Finns det någon hemma på dagarna, eller måste valpen, (senare den vuxna hunden), vara ensam, hur länge.  "Följa med till jobbet" kan duga, beroende av hur arbetsmiljön ser ut. En stabil dagmatte kan också duga.
 • "Vi åker hem på lunchen" eller "Barnen kilar hem på långrasten och tar ut valpen", duger inte.
 • Hunddagis duger inte, så länge det är fråga om den lilla valpen.
 • Finns det någon som kan passa valpen (hunden) vid behov. Kanske ett plötsligt behov.
 • Finns det ekonomi för att ha hund;  kurser, mat, vaccinationer, veterinärbesök, tillbehör ("ännu mera mat, eftersom det är en Corgi").
 • Att ha hund kostar, och i händelse av sjukdom eller olycksfall för hunden så kan det bli riktigt dyrt, trots att det finns en försäkring, (vilket är ett absolut krav).

Hos oss finns ingen kölista, utan vi försöker välja, (utifrån bl.a. vad som sagts ovan),  den     
valpköpare som vi tror är lämpligast, och som passar den aktuella valpen bäst. Vi känner oss ibland tvungna att säga nej till valpspekulanter, då förutsättningarna inte är de rätta.

Om du är intresserad av en valp så vill vi att du, om det är möjligt kommer på besök, gärna flera gånger, och träffar tiken,  ser på valparna,  och träffar oss.

Om uppfödningen

Valparna föds i vårat sovrum, där tiken har sin "valplåda".
I den tillbringar hon och valparna sina första veckor.
När valparna efter några veckor börjar ramla ur lådan, och hittas irrande runt på sovrumsgolvet ljudligt pipande, då är det dags att flytta ut i köket.
Vi bygger där upp en större gedigen hage i trä, (demonteringsbar).
Familjens övriga hundar får nu under ett par veckor möjlighet att med en skräckblandad förtjusning, iakta småttingarna på lite närmare håll.

Valparnas mamma tillåter dock ingen att komma för nära, eller att gå in i valphagen, under ett par veckor.
En hund, eller någon enstaka gång två hundar, kan mot slutet av valphagetiden få "dispens", och får då  gå in en kort stund till valparna i valphagen, under strikt övervakning från tiken.
Vid den här tiden, ( omkring vecka 4 ), är valparena så oerhört nyfikna på omgivningen,
så när dom inte sover, så hänger dom mestadels med huvudena ut genom spjälorna och glor.
Och det är då det är dags att packa ihop hagen för denna gång, och ge valpkullen tillgång till köket - hallen - altanen -  och en inhägnad del av trädgården.
Det är också nu som mattorna rullas ihop, och ersätts av dagstidningar.

Från och med nu fram till att valparna leveras, går den mesta tiden åt till att träna de små.

 • Halsband  får dom träna på, och vänja sig vid. ( till en början, under högljutt klagande).
 • Koppelpromenader, hemma på tomten, men också i stadsmiljö. Detta tillgår så, till en början, att valpen irrar runt planlöst i olika riktningar, kopplad, med mig tålmodigt irrande efter. Att i början, försöka få valpen att gå i den riktning, och dit som jag bestämmer och vill, tycker valparna oftast är en dålig idé, och det fungerar som regel dåligt, men det kommer med tiden.
 • Bilträning, innebärande att en eller ett par valpar i taget, åker med på alla korta bilärenden såsom,  affären/posten/brevlådan, o.s.v.  och förstås bilresan till stadsmiljön, (där viss koppel, och miljöträning sker), en förhållandevis lång resa, där vi behöver vara två personer i bilen.
 • Utomhusvistelse, varje dag skall dom uppleva och vänja sig vid det, tycker vi.
 • Rumsrenhet. Träningen med detta är påbörjad, och i vissa fall har den kommit långt. För den  som bor i markplanet, (villa), som vi gör, så är det ofta i det närmaste klart, (om du är alert, och fortsätter på  rätt sätt)!!
  Vi gör så att när valparna, eller nån av valparna, visar att den är på väg att vakna (eller när vi tycker att det borde vara så dags att vakna), så ställer vi oss vid den öppna ytterdörren och ropar högt:  kom.kom.kom, hiitååt,hiitååt, vilket resulterar att hela kullen kommer rusande som dårar, i full karriär, och så fort dom kommit över ytterdörrens tröskel, så stannar dom och kissar. Om dom får vakna som dom vill, och i egen takt, så tar dom tre steg, och sedan kissar dom där dom befinner sig, i bästa fall på en dagstidning.
 • Inkallning, är på sätt och vis också "påbörjad", då dom kommer, oftast i full fart, på kommandot; Hiitååt.  O.B.S. Belöning ges alltid när valpen kommit!!

     Andra hundar, främmande personer, och barn förekommer under valparnas uppväxt.
     Valpkullen har under denna tid blivit avmaskade vid flera tillfällen, ( vecka 2/4/6/ och 8)..

copyright: Kennel Gyvatés Asára / Apelsinas

Om leverans och flytt

Far och son
 • Om det inte av några särskilda skäl är bestämt något annat, (senare flytt), så levereras och flyttar valparna i vecka tio. Valparna är då registrerade i S.K.K.
 • Valpen är vid leveransen vaccinerad.
 • ID-märkning med chip, har gjorts.
 • Köpeavtal skrivs, och medföljer valpen.
 • Registreringsbevis från S.K.K. med stamtavla, vaccinationsstämplar, och ägaranmälan till ID-registret medföljer.
 • EU-pass kan erhållas vid behov.
 • Valparna är försäkrade via valpkullsförsäkring till och med vecka 12.
 • Det är ett krav på köparen att som första åtgärd, försäkra valpen avseende veterinärvård.
 • Valpkullen är försäkrad mot s.k. "Dolda Fel" i tre år framåt.
 • Valpen har genomgått en veterinärbesiktning, och ett besiktningsprotokoll i original medföljer. Besiktningsprotokollet är inte äldre än sju dagar.
 • Ett mindre "kompendium" innehållande viktiga "kom-ihåg" om datum och tider, samt en del info avseende valpens handhavande, följer med.
 • Det följer med mat av den sort som valpen har vant sig vid att äta.
 • Några leksaker och tuggsaker skickar vi med valpen, samt nån liten filt eller liknande, som har de dofter i sig som valpen känner igen.
 • Leveransen av valpen sker här på kenneln!
 • Valpköpare blir automatiskt utan kostnad medlem, (första året), i rasklubben SWCK.     (Svenska Welsh Corgi Klubben).